به نام خدا

 

جدول طرح درس سالانه         نام دبیر : معصومه نصرتی        درس فارسی    پایه اوّل       سال تحصیلی :89-88

 

ماه

هفته

درس

صفحات

عنوان دروس

 

 

مهر

اول

 --------

4-1

معارفه – شعر جلوه ی روی خدا – خدایا

دوم

اول

10-4

خدمات متقابل اسلام وایران

سوم

دوم

16-10

اسوه ی نیکو

چهارم

سوم

28-16

امام خمینی (ره)  -  شعر خوانی : ولای علی (ع) - حکایت

 

 

آبان

اول

چهارم

32 -28

دانش

دوم

پنجم

38-32

سرزمین علم وفرهنگ

سوم

ششم

44-38

چرا زبان فارسی را دوست دارم؟ روان خوانی : سفرنامه اصفهان

چهارم

هفتم

60-44

زنگ آفرینش

 

 

آذر

اول

هشتم

72-60

چشمه ی معرفت -  شعر خوانی : رستگاری - حکایت

دوم

نهم

78-72

نسل آینده ساز

سوم

دهم

94-78

با بهاری که می رسد از راه – زیبایی شکفتن - روان خوانی :کژال

چهارم

یازدهم

104-94

فلب کوچکم را به چه کسی بدهم ؟

 

 

دی

اول

...........

.........

برگزاری امتحان شفاهی فارسی نوبت اوّل

دوم

..........

...........

.........................................................................

سوم

..........

...........

.........................................................................

چهارم

............

...........

.........................................................................

 

 

بهمن

اول

دوازدهم

110-104

علم زندگانی

دوم

سیزدهم

124-110

زندگی همین لحظه هاست – شعرخوانی:فرشته ی مهر

سوم

چهاردهم

130-124

نصیحت امام(ره)

چهارم

پانزدهم

140-130

کلاس ادبیّات

 

 

اسفند

اول

شانزدهم

148-140

عهدوپیمان

دوم

............

156-148

روان خوانی: مرخصی

سوم

هفدهم

168-156

دفاع از آزادی

چهارم

هجدهم

172-168

زنگ کوچ

 

 

فروردین

اول

..........

..............

...........................................................................

دوم

...........

..............

...........................................................................

سوم

نوزده

186-156

درس آزاد – شعر خوانی : سرزمین علم ودین

چهارم

بیستم

198-186

آدم آهنی وشاپرک

 

اردیبهشت

اول

بیست ویکم

206-186

ما می توانیم

دوم

..............

212-206

روان خوانی :پیر دانا - نیایش

سوم

..............

...........

برگزاری امتحان شفاهی نوبت دوم

چهارم

..............

............

...........................................................................

                                                                

مدرسه راهنمایی هاجر

 

 

 

 

به نام خدا

 

جدول طرح درس سالانه         نام دبیر : معصومه نصرتی        درس فارسی    پایه دوم     سال تحصیلی :89-88

 

ماه

هفته

درس

صفحات

عنوان دروس

 

 

مهر

اول

.............

2-1

معارفه –  اوّل دفتر

دوم

اوّل

8-2

انقلاب اسلامی ، تولّدی دیگر

سوم

دوم

14-8

شه مردان

چهارم

سوم

24-14

چشمان مادر بزرگ – شعر خوان: هوای توس- حکایت

 

 

آبان

اول

چهارم

30-24

خرد مندی  - دریای خرد

دوم

پنجم

39-30

آداب وفرهنگ ایرانیان

سوم

ششم

50-39

فروغ – روان خوانی : شوق خواندن

چهارم

هفتم

57-50

معرفت کردگار

 

 

آذر

اول

هشتم

65-57

نگارنده ی زیبا

دوم

نهم

69-65

سرمایه ی خوبان

سوم

دهم

83-69

سفر شکفتن – روان خوانی : جوانه وسنگ

چهارم

یازدهم

86-83

پند پدر

 

 

دی

اول

..............

.............

برگزاری امتحان شفاهی فارسی نوبت اوّل

دوم

..............

.............

.....................................................................

سوم

..............

.............

.....................................................................

چهارم

..............

.............

.....................................................................

 

 

بهمن

اول

دوازدهم

93-86

اخلاق نیکان – اخلاق یارانه ای

دوم

سیزدهم

100-93

آزادگی – شعر خوانی:راز ماندگاری – حکایت

سوم

چهاردهم

109-100

نوجوان باهوش – آشپز زاده ی وزیر- گریه ی امیر

چهارم

پانزدهم

112-109

درس آزاد

 

 

اسفند

اول

شانزدهم

117-112

قلم سحر آمیز- دو نامه

دوم

..........

122-117

روان خوانی : آقا مهدی

سوم

هفدهم

131-122

خوشا مرز ایران زمین- شکوه کرخه

چهارم

هجدهم

134-131

درس آزاد

 

 

فروردین

اول

.............

..............

.........................................................................

دوم

.............

...............

.........................................................................

سوم

نوزدهم

142-134

مادر وطن- شعرخوانی:توای ایزدی مرز ایران من -حکایت

چهارم

بیستم

148-142

پرنده ی آزادی- کودکان سنگ

 

 

اردیبهشت

اول

بیست ویکم

154-148

راه خوشبختی

دوم

.............

156-154

روان خوانی: آن سوی پنجره – نیایش

سوم

............

.............

برگزاری امتحان شفاهی  فارسی نوبت دوم

چهارم

............

............

........................................................................

                                                                

مدرسه راهنمایی هاجر

 

 

به نام خداوند جان وخرد

 

شیوه های نوین آموزش درس انشا

 

سال هاست که برای ایجاد انگیزه در دانش اموزان جهت مطالعه کردن ونوشتن کوشش نکرده ایم واگر درمورد برخی

 

از درس ها شیوه های نویافته و دنبال شده ای باشد درباره ی درس نگارش چنین نمـی باشد . موضوع هایـی که برای  

 

نوشتن از طرف بیش تر معلّمان درس انشا تعیین می شود یا در سطح نازلی قراردارد یا تکراری ونامفهوم   ودر نتیجه

 

دل آزارند ودانش آموزان را از نوشتن باز می دارد .

 

امروزه در بیش تر نقاط جهان،دادن موضوع برای نگارش به کلّی ترک شده ویا به حد ّاقل رسیده وبه جای آن راه های

 

دیگری دنبال می شود.

 

در این مقاله  به شیوه ها ی  که در کتب فارسی دوره ی راهنمایی  به آنها اشاره نشده است خواهیم پرداخت.  

 

1- تکمیل جملا ت

 

جمله هایی که در آن ها یکی –دو واژه حذف شده است دانش آموزان مناسب ترین واژه را می یابند وآن ها را در جاهای

 

نقطه چین قرار می دهند.

 

نمونه:

           

برخی افراد شجاع از شکست برای موفّقیّت های بعدی خود ............... بنا می کنند وهرگزدر برابر دشواری ها

 

به ............. در نمی آیند. ( پلی – زانو )

 

2- نقد

 

به دانش آموزان می توان آموخت که ازبازدیدهای مختلف خود ، از نمایش یا فیلمی  که دیده اند ، کتاب یا مقاله ای که

 

خوانده اند، مصاحبه ای که کرده اند مطلبی تهیه وبه آن بپردازند البتّه باید به تدریج آن ها را با موازین آن آشنا ساخت

      

ودر ضمن ، هنگام نقد اغراض شخصی چشم پوشید وبی طرفی را از یا نبرد.

 

3- اصلاح جملات نادرست

 

جمله هایی داده می شود که درآن ها از نظر قواعد درست نویسی واصول نگارش اشتباهاتی وجود دارد ودانش آموزان 

 

را به تصحیح آن ها دعوت می کنیم .

 

4 – معرّفی کتاب

 

معصومه نصرتی دبیر ادبیّات مدرسه راهنمایی هاجر

 

به نام خداوند جان آفرین

 

تا جهان بود از سر آدم فراز                            کس نبود از راز دانش بی نیاز

 

 

موضوع مقاله آسیب های درس انشا

 

انشا توانایی به قلم  کشیدن وبه نوشته در آوردن اندیشه را انشا می گویند. در حقیقت نمایش دادن کلام به وسیله ی الفبای

 

فارسی وترکیبات گوناگون آن با استفاده ازنشانه ها وآیین نگارش می باشد.

 

نیاز ما به نوشتن نیازی انکار ناپذیر است از طریق نوشتن است که مـی آموزیم وبه مطالبات کاری واجتماعی خود دست

 

پیدا می یابیم . نگارش در دنیای امروز به عنوان وسیله ی تفکّر ،بیان اندیشه و مهم ترین وسیله ی ارتباطی واطّلاع رسانی

 

می باشد وتأثیر بسزایی در زندگی فردی واجتماعـی انسان ها وپیش برد فرهنگ وتمدّن بشری دارد وبا گسترش فن آوری

 

ارتباطی ورسانه های جمعـی به ویژه  رایانه واینترنت نه تنها جایگاه خویش را از دست نداده بلکه حضوری پر رنگ تر

 

یافته . به همین دلیل امروزه درمدارس ودانشگاه های بسیاری از کشورها برنامه نگارش به اجرا در می آید. در کشور ما

 

نیز ظاهراً به این منظور جزءبرنامه های آموزشی مدارس است  امّا اغلب مردم حتّی آنان که تحصیلات دانشگاهی را طی

 

کرده اند در نوشتن نا توانند و نمـی توانند آن چه رادر دل دارند به رشتـه ی تحریر درآورند کلاس انشا برای کسـی جاذبه

 

ندارد ؟  در انشای دانش آموزان وحتّی در کتاب ها و روزنامه ها این همه خطا ونا رسایی وجود دارد؟ گناه آن متوجّه

 

کیست وچگونه این آسیب ها به وجود آمده است؟ در این مقاله به پاره ای از این آسیب ها خواهیم پرداخت .

 

 

1- نبود وسایل کار

 

وسایل کار مانند کتاب خانه -  فیلم – پوستر ووسیله ی آماده ای برای حرکت دانش آموزان ازبازدید نقاط گوناگون در

 

بسیاری ازمدارس وجود نداردکه این خود آسیب بزرگی به شمار می آید.   

 

 

2-پیروی از شیوه های کهنه در امر آموزش

 

برای این منظور دبیران محترم می توانند شیوه های نوین را در کلاس خود به اجرا در آورند تا رغبت دانش آموزان

 

برانگیخته شود وساعات درس انشا  با شورو تحرّک همراه شود.

 

 

 

 

 

3- بیگانگی دانش آموزان با مطالعه

 

دانش آموزان به سبب کاهلی ونداشتن عادت به مطالعه ، فاقد معلومات  کافی برای نوشتن هستند.وقتی موضوعی برای

 

نوشتن تعیین میگردد درمانده می شوند و اطّلاعات آنان در امور مختلف ادبی  واجتماعـی به همان چند  صفحه  کتاب

 

 درسی محدود می شود.

 

 

4- دیکته کردن انشا توسط خانواده

 

خانواده در پرورش فکر کودک ونوجوان خود، نقش دارد پدر ومادر آگاه هرگز انشا را به فرزندان خود دیکته نمی کند

 

بعضی ازخانواده ها برای بچّه ها انشا می نویسند وکودک ونوجوان را به تنبلی وآسان طلبی عادت می دهند . پدرومادر

 

با سواد می تواند کودک خود را راهنمایی کند واورا از بن بست نجات دهد.

 

 

5- کمبود دبیرا ن متخصص

 

معلّمان زبان فارسی به ویژه درس درس انشا اغلب از میان اهل فن بر گزیده نمی شوند ودر تعلیم این درس ورزیدگی

 

وتخصص لازم را ندارند اینان به سبب عدم آشنایی با اصول نگارش چنان که باید نمی توانند دانش آموزان رابه درستی

 

راهنمایـی کنند ورغبت آن ها برانگیزند در نتیجه شاگردان که از پیشرفت خود مأیوس می شوند دست از کار وکوشش

 

برمی دارند

 

 

6- عدم توجّه جدی مسئولین به درس انشا

 

 

7- عدم وجود معیار های مناسب برای ارزشیابی 

 

دبیر مربوطه یکی از دانش آموزان را دعوت به خواندن انشا می کند وبا شتاب نوشته ی خود را می خواند در حالی که

 

ارزشیابی فرآیند منظّمی است که معلّم ودانش آموز ان بر حسب معیار های معیّنی به اندازه گیری میزان موفّقیّت خود در

 

دست یابی به اهداف آموزشی می پردازند.

 

 

8-فزونی دانش آموزان در کلاس 

 

یکی از مهم ترین عوامل کندی پیشرفت درس نگارش زیادی شاگردان در یک کلاس است از آن جا که باید راهنمایـی ها

 

 

 

انفرادی صورت گیرد وجود تعدادزیاد دانش آموزان در یک کلاس مانع پیشرفت کار خواهد بود بدین ترتیب که آموزگاران

 

ودبیران وقت رسید گی به تکالیف ومشکلات همه را پیدا نمی کنند وهنگامی که اشکالی برطرف نشود یا فرصت فعّالیّت به

 

عموم داده نشود دل سردی حاصل می گردد وبی اعتنایی ودل زدگی جانشین فعّالیّت می شود.

 

 

9- بیم از بد نوشتن

 

نکته ای دیگر که در گریز دانش آموزان از نوشتن ترس بی مورد از نوشتن است این اندیشه نادرست به او تلقین می کند

 

که انشا دارای مقام ومرتبه ای است که دست همه کس به آن نمی رسد پس اصولاً نوشتن را کنار بگذارند وبـی سببب به

 

کار محال نپردازند وچند بار سرزنش معلّم بهتر از نوشتن انشایی است که با مرارت انجام بگیرد وبا ملامت به پایان برسد.

 

 

10- عدم استفاده از طرح درس

 

معلّمان انشا با استفاده از طرح درس وداشتن برنامه ای مشخص شده می توانندآموزش مفید تری را به دانش آموزان ارائه

 

دهند.

 

 

 11- عدم کفایت تعدادساعات درس انشا

 

در هر هفته  ساعات بیش تری به درس انشا اختصاص یابد تا قسمتی از دشواری های کار کاسته شود و معلّمان بتوانند

 

در هر جلسه تعداد بیش تری انشا را مطالعه واصلاح کنند.

 

 

 

                                                                                     معصومه نصرتی دبیر فارسی  مدرسه راهنمایی هاجر 

 

 

 

 

منابع

 

1- ابراهیمی ، سیّد حاتم – درس انشا وعلل بازمانی دانش آموزان – چاپ تابش، چاپ دوم 1380

 

     2- فرخ مهر ،علی – پرورش فکر وانشا نویسی – چاپ قطره ، چاپ دوم 1379

    

     3- فرشید نیک ، مینا  - کلاس انشای مؤثر –چاپ سپهر، چاپ  سوم 1382

 

     4- قاسمیان ، مریم – روش های فعّال درآموزش انشا به دانش آموزان دوره راهنمایی – چاپ تهران ،چاپ اوّل 1385

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

 

 

 

به نام خداوند جان آفرین

 

سوالات املا       پایه ی اوّل       نوبت اوّل  88         راهنمایی هاجر        طرّاح: معصومه نصرتی      شمارک

 

 

1- در متن زیر غلط های املایی را پیدا کرده وشکل درست آن ها را بنویسید.                                         2

 

         ای کمیل ، مال با حزینه کردن کم آید ودانش با پراکنده شدن بیفزاید و آدمی  در زندگی به دانش تاعت                         

          

        پروردگار آموزد.

 

2 – واژه ی درست را به کار ببرید.                                                                                              1

   

   علی در .................. مدرسه مشغول قدم زدن است. ( حیات – حیاط )   

 

3- شکل درست واژه های زیر را بنویسد.                                                                                        2

 

واقعن :                                                                 آزادی خاه : 

 

4- املای کدام گزینه با توجّه به معنی آن نا درست است.                                                                      1

 

الف) تحصین: آفرین گفتن                                              ب)رأفت: مهربانی     

 

ج) اسوه: نمونه                                                            د) شکوه : بزرگی     

 

 

املای کدام گزینه با توجّه به معنی آن درست است .                                                                             1

 

الف) مهزون : اندوهگین                                               ب) مباحسه : گفت وگو

 

ب)  ذلال : صاف وگوارا                                               د) مناظره:بحث وجدل

 

 

5- با ( ص )  یا   (غ ) پاسخ دهید .                                                                                                 1                                                                                             

 

کم  نظیر (        )                                                 هفت ساله گی (        )

 

 

6- دو کلمه بنویسید که با حروف زیر آغاز شده باشد .                                                                          2

 

ط :                                                                      ص:

 

 

 

 

 

 

به نام خداوند جان آفرين

 

  متن املا           پايه ی اوّل            نوبت اوّل دي ماه 88          راهنمايي هاجر     طرّاح: معصومه نصرتی

 

      يك ملّت را مي توان با زور مطيع كرد امّا نمي توان  با زور، جهش و جنبش و عشق وايمان در او به

 

      وجود آورد .

 

 

      حكومت عراق به درخواست شاه ، اقامت امام خميني را در آن كشور ممنوع كرد .  امام نيزنا گزير به

 

      پاريس رفت و از آنجا رهبري نهضت مردم ايران را بر عهده گرفت.

 

 

      با ظهور اسلام و مسلمان شدن مردم ايران زمينه براي گسترش و رواج دانش و فرهنگ در كشور ما

 

      بيش تر فراهم شد.

 

 

      هر گاه  مي بينم زبان يا خطّ  فارسي، خوار شده و خدشه و خطري بر آن وارد آمده است ، غمگين و            

 

      تلخ كام مي شوم.

 

 

      نمي دانم چه فهمي از آن زيبايي ها و آفرينش الهي داشتم امّا يقين دارم كه در كلاس شگفت آفرينش و

 

      زيبايي طبيعت، عظمت و جلال و جاذبه ي خالق درس را با همه ي وجودم لمس مي كردم.

 

 

      اگر گاهي اشتباه و خطايي از جوان سر بزند ، با توجّـه به دل پاك و نوراني جوان ، اين اشتباه كامـلـاً

 

      قابل جبران است.

 

 

      نوجوانان در رؤيا سازي و خيال پردازي هايش در جست وجوي آينده اي نا معلوم و كشف استعدادها 

 

      وآرمان هاي نهايي خويش است اگـر جلوه هاي نوجوانـي به درستـي فهميده و شناخته شوند، زندگي با

 

     نوجوانان كار دشواري نخواهد بود.

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

به نام خداوند خوشید وماه

 

سوالات نگارش         پایه ی  اوّل    نوبت اوّل 88     راهنمایی هاجر  طرّاح: معصومه نصرتی             شمارک

 

1-جمله زبانی زیر را به شکل ادبی بنویسید.                                                                                      1

                                                                                       

گل باز شد.

 

2- با ترکیب  "  نهال های جوان " یک جمله ی زیبا  بنویسید.                                                                1 

 

 

3- برای  واژه ی " فردوسی " همراه با بدل جمله بسازید.                                                                     1

 

 

4- کامل کنید.                                                                                                                            1

                                                                                                                         

   - وقتی در نثر کامات هماهنگ بیاید ، به آن ............. می گویند .                                                 

   - هرگاه نویسنده بخواهد بر چیزی تا کید کند از ................. استفاده می کند .

 

6- با شبکه ی معنایی زیر جمله بسازید.                                                                                         1  

آسمان ، ستاره ، شب                                                                                                         

                                                                                                                               

5- کدام گزینه باعث  زیبایی و تا ثیر گذاری سخن ونوشته می شود؟                                                      5/0 

                                                                                                                                               الف) تشبیه              ب) تشخیص                  ج) مراعات نظیر        د) هرسه مورد

 

 

7- در متن زیر زاویه دید داستان چه کسی است ؟                                                                          5/0                                                                                                                                                                                                                او قلب کوچولویی دارد ، کوچولوی کوچولو ..............

 

8- جملات زیر را با مترادف کامل کنید .                                                                                        1

                                                               

- پیامبر با  فرزندان خود به مهر و ............... رفتار می کرد.

- دانشمندان با صبر و ................. به نتایج علمی فراوانی دست پیدا کرده اند.

 

9-معادل فارسی واژه های مشخص شده را بنویسید.                                                                            1

- حسین در مسابقه ورزش یک کاپ دریافت کرد.

- مادرم به کلنیک مراجعه کرد.

10- درباره ی نوجوانی 2 سطر بنویسید.                                                                                          2

...............................................................................................................................................

 

 .............................................................................................................................................

 

 10- موضوع انشا :                                                                                                                    10 

   از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه اتخاب کنید.

 - یکی از زیبایی آفرینش را توصیف کنید ودر آن "  تشبیه وتشخیص " به کار ببرید .

 - درباره ی فواید علم ودانش هرچه می دانید بنویسید.

 

به نام خداوند خورشيد وماه

نام ونام خانوادگي .................................................................... ....سؤالات  املا پايه دوم .................  نوبت اوّل دي ماه88                       راهنمايي هاجر (س)                       طرّاح: معصومه نصرتی

شمارك

 

1-     درمتن زير غلط هاي املايي را پيدا كرده وشكل درست آن ها را بنويسيد .

 

   درختان از پوشش سبز خود اريان مي شوند وگويي با احتزاز برگ هاي زرد

 

   ونارنجي وسرخ آتشين در باد شعله مي كشند.

 

2- يكي از واژه هاي داده شده را در جمله ي زير استفاده كنيد.

ايرانيان ساختن بناهاي عامّ المنفعه را..............آخرت می دانند.(صواب –ثواب)

 

 

3- املاي كدام گزينه با توجّه به معني آن درست است.

الف) تراوت = شادابي                         ب) مسلحت=خيرانديشي               پ) غلغل  =جوشيدن                            ت)هماسه = دليري

 

4- املاي كدام گزينه با توجّه به معني آن غلط است .

الف) اعتراض = ايرادگرفتن                 ب) مهارت =استاد                      پ) استبداد=  خودسري               ت) منحسر=محدود

 

5- براي هريك از حروف زير يك واژه به دلخواه بنويسيد.

ظ:                                                                                         ع :

 

6- شكل درست واژه  زير را بنويسيد.

                                                                          

خاهش :     

 

 

8- با (ص) و(غ) پاسخ دهيد.

راهپيمايي (      )            ستاره گان (      )                                                   چشم نواز  (      )            مردانگی   (      )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خداوند جان وخرد

 

متن املای دوم     نوبت اوّل   دی ماه 88         راهنمایی هاجر      طرّاح :معصومه نصرتی

 

 

نخستین ابزار پیدایش ادبیّات زبان است .زبان ، خود پدیده ای پویا ، زنده و زایا ونظام مند است

 

   که در جوامع انسانی برای پیام رسانی وپیوند میان افراد به کار بسته می شود.

 

یکی از ویژگی های فکری وفرهنگی مردم ایران زمین این است که چکیده وعصاره اندیشه های

 

بلند خود را در جملات کوتاه وزیبایی که اصطلاحاً "کلمات قصار" نامیده می شود،می گنجانند تا

 

  هم گفتنش آسان تر و هموارتر باشد و هم در ذهن بهتر بنشیند.

 

 

تابستان هم خالی از زیبایی نیست. به خصوص که فراغت از درس امکان بهره بردن از این هرگز

 

 زیبایی ها را دو چندان می کند.

 

 

در خیال کسی نمی گنجد که در آینده به  یک انسانی بی عاطفه وبداخلاق تبدیل شود.تصوّراز آینده

 

   یک زندگی آرمانی، منطقی، و سرشار از عشق و عاطفه و انسانیّت است.

 

 

 ایرانیان در بهاران، خاصّه هنگام عید ملّی و باستانی نوروز، ظرف هایی پوشیده از سبزه درست

 

   می کنند که مشاهده ی آن چشم را نیرو و دل را نشاط می بخشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خداوند جان وخرد

سؤالات نگارش پايه دوم.   نوبت اوّل دي ماه 88                       راهنمايي هاجر(س)  طرّاح : معصومه نصرتی     

شمارك

 

1- كامل كنيد.

 

-  به عبارت هاي كوتاه وآهنگين كه خلاصه وفشرده ي خواسته ها وآرمان هاي يك ملّت يا يك گروه باشد ...........مي گويند.

 

-در نوشتن انشا بايد به اصل ....................................................................و...........................................................توجّه كنيم.

 

- در گفت وگو ي بين اشخاص در داستان ونمايش نام ها در ابتداي جمله واز سر سطر به جاي نام گوينده نشانه ي (       ) گذاشت.

 

2- تلميح را توضيح دهيد.

 

3-در نوشته ي زير چه زيبايي ادبي به كار رفته است توضيح دهيد.

 

شاخه هاي جوان بي برگي كه زير بار سنگين برف كمر خم كردهاند تماشايي هستند.

 

 

4- بيت داده شده را به نثر ساده وروان بنويسيد.  

  

 با ادب باش كه اندر همه جا يابي راه         درقيامت نشود روي سفيد تو سياه

 

5- به جملات كوتاه وپر معني ......................................................مي گويند .

                                                                   

الف) تضمين                       ب) شاه بيت                پ) كلمات قصار                        ت) تشبيه

 

6- يك نمونه ادبيّات اندرزي يا  تعليمي نام ببريد .

 

7- با ( ص ) و(غ ) پاسخ دهيد.

 

- رعايت فاصله گذاري (حاشيه گذاري ) در دو طرف انشا به زيبايي متن كمكي نمي كند. (        )

 

- گونه ي گفتاري زبان (شكل محاورهاي ) را در نوشتار به كار نبريم،  مگر در نقل قول ها وسبك هاي ويژه. (       )

 

8- با تركيب " منظر ه ي كوهستان " يك جمله ي زيبا وادبي بنويسيد .

 

 9 -  درباره ي بيت زير يك بند بنويسيد.

                                                               چون با ادب وتميز باشي                    پيش همه كس عزيز باشي

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

موضوع انشا:

 

1-با استفاده از بهره گیری از کامات قصار وامثال وحکم در باره ی سزمین خود ایران انشایی نبویسید.

 

2- چگونه می توان الگوی مصرف درستی ذاشته باشیم . 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

5/.

 

 

 

5/0

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

به نام خداوند جان وخرد

 

متن املای سوم    نوبت اوّل   دی ماه 88            راهنمایی هاجر طرّاح :معصومه نصرتی

 

 

حکومت عراق به درخواست شاه اقامت امام خمینی را در آن کشور ممنوع کرد و ایشان ناچار

 

به پاریس رفت و از آن جا نهضت مردم ایران را که در آن زمان به یک انقلاب بزرگ مبدّل

 

  شده بود،رهبری کرد.

 

کوچ پرندگان نیز بسیار شگفت انگیز است. در موسم کوچ نیرویی غریزی آن ها را وا می دارد

 

  هزارها کلیومتر را بدون کوچک ترین اشتباهی طی می کنند.

 

ما امروز به کمک دانش و فن آوری به اسرار درون زمین پی برده ایم می دانیم که پدیده های

 

طبیعی هم چون زلزله و آتش فشان اجتناب ناپدیرند و باید را درست رو به رو شدن با آن ها را

 

   بیاموزیم.

 

در کشورما در سال های اخیر تعداد افراد کتاب خوان، افزایش یافته است و این افراد محتاج به

 

کتاب های مرجع هستند تا وقتی که به مسئله ای برخورد می کنند بتوانند جواب آن را در این

 

 گونه کتاب ها بیابند.

 

مردم اصفهان به هوش و درایت و موقع شناسی و ذکاوت مشهورند. شهر اصفهان در طیّ تاریخ

 

پرفراز و نشیب ایران دست خوش حوادث گوناگون شده. گاهی پایتخت بوده و گاهی مورد هجوم

 

  اقوام وحشی و غارتگر قرار گرفته است.

 

در استان سمنان بناهای با شکوهی که از گذشته های بسیار دور در این ناحیه باقی مانده اند گواه

 

   عظمت و قدمت این سرزمین اند.

 

 

 

 

 

 

به نام خداوند جان وخرد

 

سوالات نگارش سوم   نوبت اوّل دی ماه 88  راهنمایی هاجر طرّاح: معصومه نصرتی شمارک                                                                                                                                                                

 

1- کامل کنید:                                                                                                                              1

 

   هرنامه شامل سه بخش است: 1- عنوان  2- ....................... 3-......................                                  

 

2- در خلاصه نویسی باید مطالب عمده و اصلی متن را ذکر کنیم و از نوشتن .....................چشم بپوشیم.                  5/.

 

  الف) کلیّات           ب) جزئیِّات             ج) واقعیّات            د) ضروریّات 

 

 3- با( ص )و(غ )پاسخ دهید.                                                                                                         1          

 

 - برای سهولت در رسیدن نامه نوشتن شناسه پستی گیرنده و فرستنده ضرورت ندارد.      (      )

 - گاه می توان نامه ای دوستانه روی کاغذ های رنگی مخصوص نوشت.  (      ) 

 

 4- در عبارت زیر چه زیبایی ادبی به کار رفته است؟                                                                         5/.

 

          الهی شناخت تو، ما را امان و لطف تو ما را عیان

 

 5- بیت زیر را به نثر ساده و روان برگردانید.                                                                                     1

 

               ابر هزار پاره بگیرد ستیغ کوه                    چون لشکری که رو به سوی دشمن آورد

 

 6- عبارت نا تمام زیر را تا یک بند کامل کنید.                                                                                    2

 

    گلدان خالی ...............

 

 

 

 

 

 

  7- یک بند بنویسید و واژه های داده شده را در آن به کار ببرید.                                                              2

 

                       طبیعت – شگفت انگیز – حیات – حوادث – جهان 

 

 

 

 موضوع انشا                                                                                                                        12

 1- نامه ای به یکی از دوستان خود بنویسید و در آن خبر خوشی را اطلاع دهید.

 2- رمز موفقیّت یک نوجوان در چیست؟ هرآنچه می دانید بنویسید.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

(( به نام خداوند جان و خرد ))

 

نام  :                      کلاس  :                      سوالات نگارش پایه اول

نام خانوادگی  :        نام دبیر : نجاتی پور          مدرسه راهنمایی :

 

ردیف

سوال

شمارک

1

با کلمه ی (( نسیم )) یک جمله زبانی و یک جمله ی ادبی بنویسید .

1

2

بیت زیر را به نثر روان برگردانید :

زندگی بر تو میزند لبخند              هست وقت شکفتنت امروز

 

1

3

متن زیر را با زاویه دید سوم شخص مفرد بنویسید :

بعد از مدتها که فکر کردم ، تصمیم گرفتم قلبم را بدهم به مادرم .

1

4

با شبکه مراعات نظیر زیر یک جمله بنویسید :

آسمان ، ستاره ، شب

1

5

زیبایی های ادبی را در بیت های زیر بنویسید :

دانه آرام بر زمین غلتید      رفت و انشای کوچکش را خواند

این درختانند همچون خاکیان     دست ها برکرده اند از خاکدان

 

1

6

نشانه های نگارشی زیر را در متن زیر به کار ببرید :

نوجوان بسیجی در وصیت نامه اش می نویسد   من چون سربازان امام حسین ( ع )می گویم به خدا دست از دین خدا و حمایت از روح خدا برنمی دارم

1

7

در نثر  ……… نویسنده بسیار طبیعی و روان می نویسد اما در نثر ……… نویسنده به زیبایی نوشته توجه بسیار دارد

1

8

برای کلمات زیر چه معادل هایی را پیشنهاد می کنید

موکت  :                                            کلینیک  :

1

9

یک نمونه از زیبایی های آفرینش را در دو سطر توصیف کنید

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

2

(( به نام خداوند جان و خرد ))

نام  :                              کلاس  :                                      انشا پایه اول

نام خانوادگی  :           نام دبیر :  نجاتی پور          مدرسه راهنمایی :

 

ردیف

انشا

شمارک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع انشا  :

از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و درباره ی آن انشایی بنویسید :

---- در مورد ویژگی های یک نوجوان شایسته و اهمیت دوران نوجوانی

---- در مورد تصویر زیر انشایی بنویسید

10

(( به نام خداوند جان و خرد ))

نام  :                              کلاس  :                       سوالات نگارش پایه دوم

 

نام خانوادگی  :         نام دبیر :نجاتی پور                مدرسه راهنمایی :

 

ردیف

سوال

 

شمارک

1

زیبایی های به کار رفته در هر کدام از بیت های زیر را بنویسید :

عشق با دشوار ورزیدن خوش است        چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است

برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه ؟              ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار

کم گوی و گزیده گوی چون دُر                          تا ز اندک تو جهان شود پُر

 

5/1

2

با واژه ی ((  زنهار ))  یک جمله بنویسید .

 

1

3

دو کتاب از بهترین نمونه های ادبیات اندرزی یا تعلیمی را نام برید

 

1

4

ارکان تشبیه را در مصرع زیر مشخص کنید

 ((  درونش همچو غنچه از ورق پُر ))

 

1

5

معادل فارسی واژه های قرضی زیر را بنویسید

سایت  :                                              اس ام اس ( sms )  :

1

6

بیت زیر را به نثر روان بازگردانی کنید

راستی را کس نمی داند که در فصل بهار     از کجا گردد پدیدار این همه نقش و نگار ؟

 

 

1

7

متن ناتمام زیر را تا دو سطر ادامه دهید

انقلاب اسلامی ما ...........................................................................................

..................................................................................................................

 

5/1

8

این تصویر را به گونه ی ادبی در دو سطر توصیف کنید

..................................................................................................................

.................................................................................................................

 

2

(( به نام خداوند جان و خرد ))

نام  :                        کلاس  :                              انشا پایه دوم

نام خانوادگی  :       نام دبیر :  نجاتی پور           مدرسه راهنمایی :

 

ردیف

انشا

شمارک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع انشا  :

از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و درباره ی آن انشایی بنویسید :

1 – به فرموده رهبر معظم انقلاب: مساله صرفه‌جويي و اجتناب از اسراف فقط يك مساله اقتصادي نيست، بلكه هم اقتصادي است هم اجتماعي و هم فرهنگي و آينده كشور را تهديد مي‌كند....

2 – گزارشی از یک سفر تخیلی

 

 

 

10

 

(( به نام خداوند جان و خرد ))

 

نام  :                        کلاس  :                                       املا  پایه اول

نام خانوادگی  :         نام دبیر :  نجاتی پور          مدرسه راهنمایی :

 

ردیف

سوال

شمارک

1

در متن زیر غلط های املایی را پیدا کرده و شکل درست آن را بنویسید

رسول اکرم ( صلّی اللهُ علیه و آله ) با خدمت کارانش نیز رعفت و عطوفت داشت . در میان جمع گشاده رو  بود  و در تنهایی سیمایی  مهزون  متفکر داشت .

 

2

2

برای کلمات زیر یک واژه  هم آوا  بنویسید

صبا  :                                                     صفر  :   

1

3

املای کدام گزینه با توجه به معنی درست است ؟

الف ) صواب : پاداش           

 ب ) تأمّل :  اندیشیدن         

   ج ) نسیب :  بهره                               

1

4

معنی کدام گزینه ((  درستی  ))  است  ؟

الف )  صلاح                         ب  )  سلاح 

1

5

با دو شکل دیگر از حرف  ((   ز  ))  دو کلمه بنویسید .

 

1

6

برای هر یک از کلمات زیر یک واژه هم آهنگ و هم معنا بنویسید .

مجلس  :                                          تعلیم  : 

2

7

شکل درست املای واژه را در جای خالی بنویسید .                 ( نشات   -   نشاط  )

این نیرو  و  ...........  باید در راه به دست آوردن ارزشهای  والا  خرج  شود  .

1

8

با  (  ص  )   یا  (  غ  )   جواب دهید

متضاد کلمه ی  جهل  :   دانایی است  .

مترادف کلمه ی  زیبایی  :  زشتی است .

 

1

(( به نام خداوند جان و خرد ))

نام  :                            کلاس  :                                    املا  پایه  دوم

نام خانوادگی  :            نام دبیر :نجاتی پور         مدرسه راهنمایی :

 

ردیف

سوال

شمارک

1

در متن زیرکلمات نادرست املایی را پیدا کرده و شکل درست آن را بنویسید

در این فصل زمین ،  زیبایی بنفشه های زرد  و کبود  را به چشم مشتاقان طبیعت ارزه می کند به خصوص که فراقت از درس امکان بهره بردن از این زیبایی ها را دو چندان می کند .

 

2

2

با واژه های زیر جمله بسازید

معین  :

معیّن  :

2

3

جمله صحیح و غلط را مشخص کنید

الف ) مفرد واژه ی (( عوامل )) ، (( عمل )) می باشد  .

ب ) متضاد کلمه ی ((  محروم ))  ،  (( بهره مند ))  است  .

 

1

4

شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید

نادان را به از خموشی نیست و اگر این ..............  بدانستی  ، نادان نبودی  .

الف )  مسلحت : سلاح        

     ب ) مصلحت  : صلاح        

     ج ) مصلحت :  خیر اندیشی

 

1

5

معنی کدام گزینه   ((  جدال  )) نیست  ؟

الف)ستیز                  ب)پیکار 

ج ) جذبه                     د ) آویز

 

1

6

شکل صحیح کلماتی که زیر آن خط کشیده شده است را بنویسید

با شنیدن این کلمات  رایهه ی دل انگیزی به مشام می رسد که برای مردم نشات آور است .

 

1

7

کلمه ی  ((  پله  )) را  با  ((  ان  )) جمع ببندید .

 

1

8

برای هر کدام از کلمات   ((  رنج  )) و  (( تفریح  )) یک مترادف بنویسید .

 

1

به نام خداوند جان و خرد

املا پایه اول                                  نجاتی پور

 

آیین و قانونی که متعلّق به همه ی افراد بشر است نمی تواند روی زبان خاصّی تکیه کند بلکه هر ملّتی با زبان خود که مظهر یک نوع فکر و ذوق و سلیقه است می تواند بدون هیچ مانع از آن پیروی کند .

در آن پاییز ، دانش آموزان به فرمان امام اعتصاب کرده بودند . همه به فرمان امام در خیابان ها تظاهرات می کردند و درس انقلاب را به گوش جهانیان می رساندند .

ای کمیل ، آدمی در زندگی به دانش ، طاعت پروردگار آموزد  و  برای پس از مرگ  نام نیک اندوزد و دانش فرمان گذار  است و مال فرمان بردار .

نوجوان اگر عیب جوست برای این است که حس داوری و تشخیص او رو به توسعه است و می خواهد معنا و مفهوم درست زندگی را دریابد .

آری این چنین است که هر وقت نظم و نثری دل پذیر و شیرین به این زبان می خوانم شادمان می شوم و زبان به تحسین می گشایم و هرگاه می بینم زبان یا خطّ فارسی خوار شده  و خدشه و خطری بر آن وارد آمده است ، غمگین می شوم . 

 

(( به نام خداوند جان و خرد ))

املا پایه دوم                                 نجاتی پور

 

 

مردم دین باور و انقلابی ایران به پیشوایی بنیان گذار فرزانه ی انقلاب اسلامی و با تکیه بر مبانی الهی بود که سه اصل اساسی  ((  استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی  )) را از همان آغاز به عنوان هدف اصلی قیام خود به جهانیان اعلام کردند .

مادر بزرگ گفت : شبی سخنران مسجد محلّه پیش نهاد کرد که شب ها به پشت بام برویم و برای اعتراض به آن حکومت ظالم و فاسد (( الله اکبر  ))  بگوییم .

در تابستان درختان از پوشش سبز خود عریان  می شوند و گویی با اهتزاز برگ های زرد  و  نارنجی در  باد  شعله می کشند  .

ما می توانیم با توکّل  به پروردگار  و تلاش ، به مهارت هایی نظیر  : خود آگاهی ، تصمیم گیری و تفکّر خلاق  دست یابیم و زندگی خود را سرشار از طراوت و شادابی کنیم .

یکی از ویژگی های فرهنگی مردم ایران این است که چکیده و عصاره اندیشه های بلند خود  را  در  جملات  زیبایی که اصطلاحاً  ((  کلمات قصار  ))  نامیده  می شود

می گنجانند .

  ضمنا فیلم درس زنگ آفرینش کتاب فارسی سال اول راهنمایی (( به روش نمایشی )) در مدرسه موجود است

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

طرح درس روزانه

درس شانز دهم : عهد وپیمان        ادبیات فارسی سال اول           آموزشگاه راهنمایی هاجر   زبیده نجاتی پور

ارزشیابی تشخیصی

 

پیش بایسته ها

هدفهای رفتاری

هدفهای کلی

تحلیل اموزشی

- یک نمونه از ایثار را ذکر کنید

- یکی از خاطرات دوران کودکی خود را ذکر کنید

- چند صفت از شهید رجایی و چمران را بنویسید

- یک فعل آینده از درس پیدا کرده و آن را صرف کنید

- در جمله ی زیر نهاد و گزاره و فعل را مشخص کنید

. شهید رجایی بسیار منظم و دقیق بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- با نام شخصیتها یی که در درس آمده آشنایی دارد

- اجزای جمله مانند نهاد و فعل را می شناسد

- با زندگینامه به عنوان یکی دیگر از نوشته های ادبی اشنایی دارد

- فعل آینده و چگونگی صرف آن را می داند

دانش آموزان در پایان این درس:

- به مفهوم تعهد و تأثیر نظم و انظباط در زندگی پی می برد

- ایثار را به عنوان نمونه ای از اخلاق بزر گان و رزمندگان می

اموزد

- مسند را به عنوان یکی دیگر از اجزای جمله می شناسد

- خاطره نویسی را به عنوان یکی از نوشته های ادبی یاد می گیرد

-  به نقش رزمندگان در پاسداری از میهن بیشتر پی می برد

 

آشنایی با خصوصیات اخلاقی شهدا

تقویت علاقه و تشویق به مطالعه زندگی شخصیتهای علمی و مذهبی

آشنایی با مسند اشنایی با مهارت خاطره نویسی

تقویت مهارت خواندن

 

 

عهد و پیمان

 

گرمای محبت

دانش های زبانی وادبی

روان خوانی (مرخصی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتها ی تکمیلی

ارزشیابی پایانی

فعالیتها ی مربوط به شاگردان

انتخاب رسانه ها و وسایل مناسب

 

انتخاب روشها

 

تهیه یک دفتر یادداشت جهت ثبت رویداد های روزانه

- فعلهای اسنادی را نام ببرید

- در جملات زیر مسند را پیدا کنید

امروز هوا خوب است

مصطفی ناراحت شد

- خاطره چه نوع نوشته ای است

پیام داستان مرخصی چیست

 

فعالیتهای فردی

پاسخ به تمرینها ی بخش خواندن به صورت شفاهی

پاسخ به تمرینها ی بخش نوشتن به صورت کتبی

 

 

فعا لیتهای  گروهی

زندگی نامه یکی از رزمندگان را در کلاس بخوانید

یکی از داستانها ی کتاب را به صورت   نمایش اجرا کنید      

نقل نمونه ای از خاطرات بزر گان

نمایش فیلم

روش تدریس اعضای تیم

- روش نمایشی

- روشن سازی طرز تلقی

- داستان گویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس روزانه

درس دهم : سفر شکفتن        ادبیات فارسی سال دوم         آموزشگاه راهنمایی هاجر   زبیده نجاتی پور

ارزشیابی تشخیصی

 

پیش بایسته ها

هدفهای رفتاری

هدفهای کلی

تحلیل اموزشی

- استفاده بهینه از وقت چه تأثیری در زندگی انسان دارد ؟

- برای داشتن یک خانواده آرام چه راه هایی را پیشنهاد

 می کند؟

- چند جمله مثال بزنید و مفعول را در آنها مشخص کنید

- دو جمله از بزرگان بنویسید که به صورت کلمات قصار در آمده

- چند جمله ادبی در نثر جوانه و سنگ پیدا کنید

- دو نمونه از آداب مطالعه را بنویسید

- دانش آموز دوران نوجوانی و جوانی را می شناسد اما با توانایی ها و استعدادهای خود آشنایی کامل ندارد

- می تواند تصویری از آینده خود ارائه دهد

- مفعول و فعل را می شناسد

- چند نمونه از شعر بزرگان را که به صورت کلمات قصار است ، به عنوان نمونه می تواند ذکر کند

- با حرف نشانه ی

(( را  ))

 می تواند جمله هایی را بگوید

دانش آموزان در پایان درس باید :

- اهمیت دوران جوانی و تأثیر آن را در زندگی بداند

- اصول و مهارت هایی که به زندگی بهتر کمک می کند را بداند

- تفاوت فعل گذرا و ناگذر را تشخیص دهد

- آرایه تضمین را به عنوان یکی از زیبایی های ادبی بشناسد

- برخی از آداب مطالعه را یاد بگیرد

- با یک نمونه نثر ادبی و نقش تخیل در آن آشنا شود

 

- آشنایی با اهمیت وقت و غنیمت شمردن فرصتهای زندگی

- آشنایی با توانایی و استعدادهای خود در دوران نوجوانی

-شناخت افعال گذرا و ناگذر

- آشنایی با تضمین به عنوان یکی از زیبایی های ادبی

- یادگیری برخی نکات موثر در مطالعه

- آشنایی بیشتر با آرایه تشخیص و تأثیر نیروی تخیل در زیبا شدن نوشته

 

 

 

 

- سفر شکفتن

- دانش های زبانی و زبانی

- آداب مطلعه

( 1 )

- روان خوانی

( جوانه و سنگ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتها ی تکمیلی

ارزشیابی پایانی

فعالیتها ی مربوط به شاگردان

انتخاب رسانه ها و وسایل مناسب

 

انتخاب روشها

 

- تهیه فهرستی از افعال گذرا و ناگذر

 

- چند نمونه از مهارت های زندگی را تعریف کنید

- چرا زندگی به(( سفر )) تشبیه شده است ؟

- برای دوست یابی به چه مهارت هایی نیازداریم ؟

- در جملات زیر گذرا و ناگذر بودن فعل را مشخص کنید

.ای کاش کسی را داشتیم

. ماهی تازه است

 

فعالیت های فردی :

- پاسخ به تمرینهای بخش خواندن به صورت شفاهی

- پاسخ به تمرین های بخش نوشتن به صورت کتبی

 

فعالیت های گروهی :

- متنی تهیه کنید که در آن از آیات ، روایات و اشعار استفاده شده باشد

- افعال گذرا و ناگذر را در متن درس مشخص کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

- معرفی کتاب هایی در زمینه نوجوانی

- خواندن اشعاری که در آن از تضمین استفاده شده است در کلاس

- تهیه کارت

( افعال گذرا و ناگذر )

- بارش مغزی

- بحث گروهی

- کارآیی تیم

- روشن سازی طرز تلقی

- روش تفکر استقرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبيده نجاتي پور                                       مدرسه راهنمايي هاجر

                                                                                                           

بودجه بندي سالانه ادبيات فارسي پايه اول                                            صفحه اول

 

ماه

هفته

درس

 

عنوان دروس

هدفهاي كلي

 

 

 

 

مهر

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

جلوي روي خدا – خدمات متقابل اسلام و ايران

 

اسوه نيكو

 

 

امام خميني –

 شعر خواني ( ولاي علي ) -حكايت.

 

دانش

آشنايي با تحميديه – نقش ايرانيان در باروري فرهنگ و تمدن اسلام

 

آشنايي با شخصيت پيامبر

 

 

آشنايي با شخصيت و زندگي امام خميني

 

آشنايي با فضيلت دانش اندوزي و كتاب نهج البلاغه

 

 

 

 

 

آبان

اول

 

دوم

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

 

 

امتحان

 

پنجم

 

ششم

 

 

 

هفتم

دروس اول تا چهارم

 

سرزمين علم و فرهنگ

 

چرا زبان فارسي را دوست دارم ؟

روان خواني ( سفرنامه اصفهان )

 

 

رنگ آفرينش

سنجش پيشرفت تحصيلي

 

آشنايي با موقعيت علمي ايران در گذشته

 

ايجاد نگرش مثبت نسبت به زبان و فرهنگ  فارسي

 

تقويت حس كمال جويي –

 آشنايي با آرايه تشخيص

 

 

 

 

 

 

 

آذر

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

چهارم

 

 

پنجم

هشتم

 

 

امتحان

 

 

----

 

نهم

 

 

دهم

چشمه ي معرفت – شعر خواني :

گفتار پيغمبر – حكايت

 

دروس پنجم تا هشتم

 

 

تعطيل رسمي

 

نسل آينده ساز

 

 

با بهاري كه مي رسد از راه –

 زيبايي شكفتن – روان خواني

توجه به زيبايي ها و خالق زيبايي ها

 

 

سنجش پيشرفت تحصيلي

 

 

---------

 

آشنايي با رسالت نسل جوان و رهنمودهاي رهبر

 

آشنايي با دوران نوجواني

زبيده نجاتي پور                                       مدرسه راهنمايي هاجر

                                                                                                           

بودجه بندي سالانه ادبيات فارسي پايه دوم                                            صفحه دوم

ماه

هفته

درس

 

عنوان دروس

هدفهاي كلي

 

 

 

دي

 

 

اول

 

دوم

 

سوم

 

چهارم

 

 

 

 

 

امتحان

 

تعطيل رسمي

 

امتحان ترم اول

 

 

 

 

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 

 

 

 

 

 

 

بهمن

 

 

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

 

يازدهم

 

 

دوازدهم

 

 

سيزدهم

 

 

چهاردهم 

 

پند پدر

 

 

اخلاق نيكان ، اخلاق رايانه اي

 

 

آزادگي ، شعر خواني

 ( راز ماندگاري) ، حكايت 

 

نوجوان باهوش ، آشپز زاده ي وزير ، گريه ي امير

 

آشنايي با ايرج ميرزا و ادبيات تعليمي

 

 

شناخت تأثير خداشناسي ، شناخت مضارع التزامي

 

آشنايي با مفهوم آزادگي  ، شناخت جناس

 

آشنايي با فراهاني و امير كبير ، تقويت روحيه علم آموزي ، شرح حال ، بيوگرافي

 

 

 

 

 

 

اسفند

 

اول

 

دوم

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

امتحان

 

پانزدهم

 

شانزدهم

 

 

 

هفدهم

 

دروس يازدهم تا چهاردهم

 

درس آزاد

 

قلم سحر آميز ، دونامه  ،

روان خواني ( آقامهدي )

 

 

خوشا مرز ايران ، شكوه كرخه ، آداب مطالعه 2

 

 

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 

 

 

آشنايي با تأثير نقاشي در روحيه انسان و تأثير روحانيت در پيشبرد اهداف مذهبي

 

آشنايي با سرزمين ايران و شناخت واژه هاي مشتق و تكرار

زبيده نجاتي پور                                       مدرسه راهنمايي هاجر

                                                                                                           

بودجه بندي سالانه ادبيات فارسي پايه اول                                            صفحه سوم

ماه

هفته

درس

 

عنوان دروس

هدفهاي كلي

 

 

 

 

 

 

فروردين

 

اول

 

دوم

 

سوم

 

 

چهارم

 

 

پنجم

 

 

---

 

---

 

هجدهم

 

 

امتحان

 

 

نوزدهم

 

تعطيل

 

تعطيل

 

زنگ كوچ

 

 

دروس پانزدهم تا هجدهم

 

 

آزاد – شعر خواني –

سرزمين علم و دين

 

 

 

 

 

آشنايي با نقش عشاير در دوران دفاع مقدس

 

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 

 

تقويت حس اعتماد به نفس و دلبستگي نسبت به فرهنگ بومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارديبهشت

 

 

 

 

اول

 

 

 

دوم

 

 

 

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

بيستم

 

 

 

بيست و يكم

 

 

 

امتحان

 

 

 

---

 

آدم آهني و شاپرك

 

 

 

ما مي توانيم –

روان خواني پير دانا – نيايش

 

 

 

امتحان ترم

 

 

 

-----

 

 

 

 

 

 

آشنايي با ادبيات جهاني و تقويت حس دوستي و عاطفه در دانش آموز

 

 

درك مشتركات و تفاوت هاي ادبيات ايران و جهان

 

 

 

----

 

 

 

----

 

 

 

 

 

 

 

زبيده نجاتي پور                                       مدرسه راهنمايي هاجر

                                                                                                           

بودجه بندي سالانه ادبيات فارسي پايه دوم                                            صفحه اول

ماه

هفته

درس

 

عنوان دروس

هدفهاي كلي

 

 

 

 

مهر

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

اول دفتر   ،

 انقلاب اسلامي تولدي ديگر

 

شه مردان

 

 

چشمان مادربزرگ، شعرخواني

 ( هواي توس ) ، حكايت

 

خردمندي  ، درياي خرد

آشنايي با ادبيات انقلاب

 

 

آشنايي با شخصيت امام علي ( ع )

و صنعت تلميح

 

آشنايي با ادبيات داستاني و شعار

 

 

آشنايي با شاهنامه و گلستان و شناخت كلمات ساده و غير ساده

 

 

 

 

آبان

اول

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

 

امتحان

 

پنجم

 

 

ششم

 

 

هفتم

دروس اول تا چهارم

 

آداب و فرهنگ ايرانيان

 

 

فروغ دانايي ، روان خواني

 (شوق آموختن )

 

معرفت كردگار

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 

آشنايي با آداب و رسوم ايرانيان ،

شناخت كلمات قصار

 

آشنايي با جامي ، آشنايي با تشبيه و جمع

 

آشنايي با فصول سال ، صفت نسبي ، نوشته هاي زباني و ادبي

 

 

 

 

 

 

 

 

آذر

اول

 

 

 

دوم

 

سوم

 

چهارم

 

 

پنجم

هشتم

 

 

 

امتحان

 

 

 

 

 

نهم

 

 

دهم

شعرهاي نگارنده زيبا ، صورتگر ماهر ، شعر خواني (اميد وصل ) ، حكايت

 

دروس پنجم تا هشتم

 

 

 

تعطيل رسمي

 

سرمايه ي خوبان

 

 

سفر شكفتن ، روان خواني

(جوانه و سنگ ) ، مطالعه 1

آشنايي با اشعار وصال و قاآني ، شناخت زيبايي هاي ادبي ، كلمات وارد شده به زبان فارسي

 

 

 

 

------

 

آشنايي با مفهوم شكفتن و نكته هاي اخلاقي و قالب شعري ترجيع بند

 

آشنايي با اهميت وقت و استفاده بهينه از آن ، افعال گذرا و نا گذر

 

 

زبيده نجاتي پور                                       مدرسه راهنمايي هاجر

                                                                                                           

بودجه بندي سالانه ادبيات فارسي پايه دوم                                            صفحه دوم

ماه

هفته

درس

 

عنوان دروس

هدفهاي كلي

 

 

 

دي

 

 

اول

 

دوم

 

سوم

 

چهارم

 

 

 

 

 

امتحان

 

تعطيل رسمي

 

امتحان ترم اول

 

 

 

 

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 

 

 

 

 

 

 

بهمن

 

 

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

 

يازدهم

 

 

دوازدهم

 

 

سيزدهم

 

 

چهاردهم 

 

پند پدر

 

 

اخلاق نيكان ، اخلاق رايانه اي

 

 

آزادگي ، شعر خواني

 ( راز ماندگاري) ، حكايت 

 

نوجوان باهوش ، آشپز زاده ي وزير ، گريه ي امير

 

آشنايي با ايرج ميرزا و ادبيات تعليمي

 

 

شناخت تأثير خداشناسي ، شناخت مضارع التزامي

 

آشنايي با مفهوم آزادگي  ، شناخت جناس

 

آشنايي با فراهاني و امير كبير ، تقويت روحيه علم آموزي ، شرح حال ، بيوگرافي

 

 

 

 

 

 

اسفند

 

اول

 

دوم

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

امتحان

 

پانزدهم

 

شانزدهم

 

 

 

هفدهم

 

دروس يازدهم تا چهاردهم

 

درس آزاد

 

قلم سحر آميز ، دونامه  ،

روان خواني ( آقامهدي )

 

 

خوشا مرز ايران ، شكوه كرخه ، آداب مطالعه 2

 

 

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 

 

 

آشنايي با تأثير نقاشي در روحيه انسان و تأثير روحانيت در پيشبرد اهداف مذهبي

 

آشنايي با سرزمين ايران و شناخت واژه هاي مشتق و تكرار

زبيده نجاتي پور                                       مدرسه راهنمايي هاجر

                                                                                                           

بودجه بندي سالانه ادبيات فارسي پايه دوم                                            صفحه سوم

ماه

هفته

درس

 

عنوان دروس

هدفهاي كلي

 

 

 

 

 

 

فروردين

 

اول

 

دوم

 

سوم

 

چهارم

 

 

پنجم

 

 

---

 

---

 

هجدهم

 

امتحان

 

 

نوزدهم

 

تعطيل

 

تعطيل

 

درس آزاد

 

دروس پانزدهم تا هجدهم

 

 

مادر وطن ، شعرخواني

 ( تو اي ايزد مرز ايران من ) ، حكايت

 

 

------

 

------

 

تقویت حس دلبستگی نسبت به فرهنگ بومی

 

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 

 

آشنايي با كمال الملك ، موصوف و صفت  ، قلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارديبهشت

 

 

 

 

اول

 

 

 

دوم

 

 

 

 

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

بيستم

 

 

 

بيست و يكم

 

 

 

 

امتحان

 

 

 

امتحان

 

شعر پرنده ي آزادي ،

 كودكان سنگ

 

 

راه خوشبختي ، روان خواني

( آن سوي پنجره ) ، نيايش الهي

 

 

 

 

ترم دوم

 

 

 

-----

 

آشنايي با ادبيات پايداري

 و نمونه اي از شعر آن

 

 

آشنايي با كتاب در جستجوي خوشبختي و نويسنده آن ،

 غنيمت شمردن فرصت و نمونه اي از اشعار وحشي بافقي

 

 

-----

 

 

 

----

(( به نام خداوند جان و خرد ))

نام  :                          کلاس  :                   سوالات نگارش پایه اول خرداد 89

نام خانوادگی  :          نام دبیر :  نجاتی پور        مدرسه راهنمایی :

ردیف

سوال

شمارک

1

جمله ی زبانی زیر را به یک جمله ی ادبی تبدیل کنید.

خورشید صیح طلوع می کند

1

2

وقتی در نثر کلمات هماهنگ بیاید به آن ................. می گویند.

5/.

3

دو مورد از نکاتی را که در نامه نگاری به آن توجه می کنیم بنویسید 

1

4

نام زیبایی ادبی به کار رفته در بیت زیر را بنویسید

بر درختی شکوفه ای خندید          در کتابی بهار معنا شد

1

5

نشانه های نگارشی مناسب را در عبارت زیر به کار ببرید

زبان فارسی   این موسیقی دلنواز یک عمر در گوش من خوانده شده است

1

6

با دو کلمه ی آینده و جوان یک جمله زیبا بنویسید

 

1

7

به کارگیری .............علاوه بر زیبا تر شدن  نوشته به پرورش ذهن  و خلاقیت  کمک می کند

الف)تخیل                        ب)تشبه                    ج)نشانه های نگارشی

 

1

8

بیت زیر را به نثر روان برگردانید

  هجوم فتنه های آسمانی                          مرا آموخت علم زندگانی

1

9

شخصیت های نمادین آدم آهنی و شاپرک را در یک بند توصیف کنید ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

2

10

 

 

معادل کلمه ای که زیر ان خط کشیده شده را بنویسید.

من به کلینیک مراجعه کردم

 

5/.

 

(( به نام خداوند جان و خرد ))

نام  :                             کلاس  :                                انشا پایه اول خرداد 89

 نام خانوادگی  :             نام دبیر :  نجاتی پور           مدرسه راهنمایی :

 

 

ردیف

انشا

شمارک

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع انشا  :

از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و درباره ی آن انشایی بنویسید :

---- من می توانم ........

----  نامه ای به امام زمان  ( عج ) بنویسید . ( با توجه به اصول نگارش )

10

 

(( به نام خداوند جان و خرد ))

نام  :                              کلاس  :                            املا  پایه  اول خرداد 89

نام خانوادگی  :               نام دبیر : نجاتی پور          مدرسه راهنمایی :

 

ردیف

سوال

شمارک

1

درمتن زیر کلمات نادرست املایی را پیدا کرده و شکل درست آن را بنویسید

استاد حسابی هر وقت از خواندن و پژوهش فراقت می یافت به  باغبانی می پرداخت . او فرزندان خود را به طلاوت آیات قرآن  وا می داشت و  معتقد بود که یک ایرانی نباید قزل حافظ را غلت بخواند

2

2

 شکل صحیح واژه را برای جای خالی انتخاب کنید

من خودم را موظّف می دانم که برای خیر و .........شما کار کنم

 ( سلاح -  صلاح  )

1

3

کدام گزینه به معنی " طلب کرد " است؟

الف)خواست                      ب)خاست

1

4

 برای کلمات زیر یک واژه هم معنا و هم آهنگ بنویسید.

 مباحثه:                                                          معروف:

1

5

املای صحیح واژه های مشخص شده را بنویسید

سر بر  زریح  آن حضرت گذاشت و از خداوند خواست در راهی که انتخاب کرده  به او  اخلاس   و همّت عطا کند

2

6

گزینه درست را انتخاب کنید.

در نوشتن املا ...............و.................موجب می شود تا متن آن به دور از هر گونه خطا باشد

الف) تشخیص شکل صحیح حروف و درست نویسی               

ب)دقت و سرعت

 

1

7

نشانه اختصاری  " س " و  " ره " هر کدام به چه معنایی هستند؟

 

1

8

املای همه گزینه ها بجز گزینه...............درست است

جرئت       هیئت      اتاق           مصطفا

1

 

(( به نام خداوند جان و خرد ))

املا پایه اول

 

هیچ گاه قدرت  او را از یاد خدا غافل نساخت.او محبوب همه ی مسلمانان و مایه افتخار مردم ایران بود.

نوجوان اگر دقیق و باریک اندیش است برای این است که حس داروری و تشخیص او رو به توسعه است.

ساعاتی که در مصاحبت دوستان می گذرد یا برای گردش و بازی های تفریحی مصرف می شود در ردیف اوقات تلف شده نیست.

شهید رجایی معلّمی متواضع و صمیمی بود.مطالعه و خواب او ساعات معیّنی داشت.وقتی از پیدایش این خصلت در ایشان از او سؤال می شد می گفت من این نظم را از آقای بهشتی یاد گرفته ام.

پیرمرد با صدایی که به غرّش شیر شباهت داشت، فریاد زد :« ای مغولان ناپاک! من و فرزندانم مرگ را به شکست و خواری ترجیح می دهیم».

من هر وقت می خواهم به خودم بگویم که « نمی توانم » به یاد  اعلامیّه ی فوت  « نمی توانم »  و مراسم تدفین او می افتم.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

مقام زن در شاهنامه ( نویسنده زبیده نجاتی پور )

در شاه نامه فردوسی نزدیک به ۲۰ زن نقش آفرینی کرده اند که البته بیش تر آنها در دوره پهلوانی می زیند. به درستی می توان گفت که درهیچ کتاب دیگری در ادب کهن ایرانی تا بدین پایه زنان خردمند و ستوده وجود ندارند. و هیچ سخن گویی این گونه زنان را نستوده است. این در حالی است که برخی از به اصطلاح پان ها با برداشت بریده و گزینشی خود از شاه نامه و استناد به یکی دو بیت بر افزوده ( الحاقی ) هم چون « زن و اژدها هر دو در خاک به .... » در تلاشند در ادامه نیات شوم خویش برای انفکاک و از هم پاشیدن وحدت ملی ایرانیان ، فردوسی چکامه سرای بزرگ ایران زمین را شاعری زن ستیز معرفی کنند .

غافل از آنکه ما ایرانیان هزاره هاست که به دلیل داشتن فر و روح مشترک در سنتها ، عقاید و آیین های ملی و مذهبی فارغ از تبلیغات و هیاهوی هر گونه پانیست از فارس گرفته تا عرب قالب یکپارچه و عظیم خویش را در پناه نام همیشه سرفراز ایران از ارس تا هرمز حفظ و به پاسبانی نشسته ایم .
این یاد داشت به جنبه های مختلف مقام زن در اثر جاویدان شاه نامه می پردازد . بی شک خواننده پس از پایان مطلب تامل و قضاوت می کند که آیا تنها چند بیت الحاقی آن هم در مقطعی از شاه نامه که رستم خشمگین و دژم از قتل سیاوش در پاسخ به خیانت سودابه به زبان می آورد در برابر انبوهی از ابیات در وصف دلاوری گرد آفرید ، خردمندی سین دخت ، صراحت تهمینه ، پاک دامنی فرنگیس ، وفا داری رودابه و به سلطنت رسیدن همای برای زن ستیز معرفی کردن شاه نامه و فردوسی کافی است !! ؟؟ و به راستی کدامین هدف در پشت این جعلیات و نقاب این پیراهن عثمان به دستان طراحی و پیگیری می شود ؟؟

کتاب شاهنامه دریای حکمت،معرفت،اخلاق و درس زندگیست.شعر از عناصری است که به وسیله آن میتوان به فرهنگ مردم زمان آن پی برد.شعرا اصولا انسانهایی نازک دل و متاثر از محیط می باشند که در واقع باسرودن شعر جدای از بروز درونیات خود به بازگویی احوال دوران خویش می پردازند.بابررسی اشعار شعرای متقدم و متاخرو در کنار آن بررسی تاریخ ایران،می شود به این مهم دست یافت که ادبیات ایران در تعاملی مستقیم و ارتباطی تنگاتنگ با وضعیت سیاسی وفرهنگی زمانه خود بوده است.البته در این میان نباید و نمیتوان نقش جغرافیا و تاثیرمحیط طبیعی را بر شعر نادیده انگاشت . صحبت اصلی ما در باره جایگاه و مقام زن درشاهنامه فردوسی است که نشان از نوع فرهنگ و رویکرد جامه آنروز به مسئله زن دارد.

فردوسی در جای جای شاهنامه از دلاوری ها و هوشیاری زنان،به ویژه زنانایران، سخن به میان آورده است و آنان را همپای مردان وارد اجتماع نموده، مقام ومنزلتی والا به زن بخشیده و این گروه از افراد جامعه را از نظر عقل و هوشیاری بسیار زیبا توصیف کرده است:

ز پاکی و از پارسایی زن

که هم غمگسار است هم رایزن

و یا

اگر پارسا باشد و رایزن

یکی گنج باشد پراکنده زن

این نشان از بزرگی وعظمتی است که فردوسی برای زنان قائل است، همان زنی که چون پارسا و پاک بود ودارای عفت و عصمت، از مردان تکاور و وزراء و رهبران هوشمند و مردان خردمند برتر وبالا تر جلوه می کند.یکی از نکات بسیار جالبی که در اشعار حکیم می توان یافت اظهاروفاداری کامل زن است، زن به عنوان موجودی وفادار و فداکار معرفی شده است به گونه ایکه در مواردی زیاد وجود خود را فدای مردان نموده تا حفاظت و نگهداری آنان را تضمین نماید.

بدو گفت رای تو ای شیر زن

درفشان کند دوده و انجمن

و

بدو گفت هر کس که بانو تویی

به ایران و چین ، پشت و بازو تویی

نجنباندت کوه آهن ز جای

یلان را به مردی تویی رهنمای

ز مرد خردمند بیدار تر

ز دستور داننده هوشیارتر

همه کهتر انیم و فرمان توراست

بدین آرزو ، رای و پیمان توراست

پس زن مورد بحث فردوسی ،راهنمای مردان جنگاور است، او می تواند خرد مند تر از مردان باشد، و هوشیار تر ازفرمانروایان و زیرک تر از آنان، این است که مردان در برابرش زانو می زنند و خود راکمتر از او می دانند،و تصور نمی شود که فردوسی اغراق گوید و همانگونه که رسم سرایندگان حماسه است هر کوچکی را بزرگ جلوه دهد تا بیشتر جلب توجه کند.در تاریخ هم بسیاری از حوادث شیرین و تلخ وجود دارد که در پشت پرده آن حوادث حضور زن یا زنان خود نمایی می کند. فردوسی همچنین میان زن و مرد و دختر و پسر هیچ تفاوتی قائل نیست چنانکه می سراید :

چو فرزند را باشد آیین و فر

گرامی به دل برچه ماده،چه نر

 

برای پی بردن به جایگاه والای زنان در شاهنامه, بسنده است که به داستانهای: رودابه, شهبانوی کابلستان(سیندخت), گردآفرید, کتایون, منیژه و.... در شاهنامه بنگیرم. بیاد داشته باشیم اسپاشی را که فردوسی و افسانه های او در آن بوده! در زمانی کمابیش نزدیک به فردوسی, در باختر به اصطلاح مردم سالار(یونان/روم) زنان به همراه بردگان, حتی انسان شناخته نمی شدند و حق رای نداشتند در حالی که در ایران نزدیک به همان دوران یعنی دوران ساسانی, زنان –حال به هر انگیزه ای- به جایگاه شاهی رسیده اند. از همین روی است که فردوسی بزرگ نیز در شاهکار خود جایگاهی برابر و یکسان به زنان می دهد چرا که او نیز پرورش یافته ی این فرهنگ است.

ناآگاهان و کینه داران به فرهنگ و شکوه ایران, کوشیده اند به گونه ای با جدا کردن بخشی از سروده های فردوسی و نهادن آن در میان, فردوسی و ایرانیان را زن ستیز بازشناسانند! برای نمونه:

چو با زن پس پرده باشد جوان

بمانـد منش پسـت و تیره روان

ولی اگر در شاهنامه خوب نگریسته شود و به ژرفنای سخن پی برده شود، می بینیم که فردوسی هرگز پادزنان نبوده است و بارها خرد و نیکی را در منش زنان ستوده است. ولی باید دانست که همانگونه که بازیگران مرد و نرینه ی شاهنامه –این دفتر فرزانگی- بد و خوب دارند, بازیگران زن و مادینه هم بد وخوب دارند! برای نمونه, در داستان پرآب چشم سیاوش –که سودابه بازیگری منفی زنانه دارد- از زن بد سخن رانده شده, که این بازیگر می توانست مرد هم باشد و به سخن دیگر پیوندی با جنیسیت بازیگر و زن بودنش ندارد.

در شاهنامه زنانی را می بنیم که چنان آزاد و خردمند و نیرومند هستند, که امروزه –حتی با موج برابر سازی حقوق زن و مرد که در جهان راه افتاده- بسادگی می توانند الگوی زنان باشند. برای پی بردن به این پرسمان بسنده است که به تابوشکنی ها و چیرگی بر سنت های نادرست و زن ستیز اجتماع و خانواده و تیره ها که به دست زنان در شاهنامه انجام می شود با دید ژرفتری نگریسته شود. گناه بر گردن فردوسی نیست که زنان و مردان ما امروز این داستان ها را نمی خوانند و از آنها پند و الگو نمی گیرند! و به وارونه از سر ناآگاهی او را زن ستیز می انگارند!

زنان ما باید که با بهره گیری از همین بن مایه های میهنی جایگاه والای خود را بشناسند و سپس با پیوند زدن این پیشینه ی روشن و افتخارآمیز با روشهای نوین و هماهنگ جهانی به سوی برابری حقوق از از دست رفته ی خود گام بردارند.

 

 

منابع  :

برگرفته شده از تارنگار: تاریخ, جشنها و زبان پارسی
http://ariapars.persianblog.ir/
http://www.persianblog.ir/posts/?weblog=ariapars.persianblog.ir&postid

 

وبلاگ سرباز هخامنشی

 

 

http://sarbaz_hakhamaneshi.persianblog.ir/post/34  

 

(( به نام خداوند جان و خرد ))

نام  :                             کلاس  :                                انشا پایه دوم خرداد 89

 نام خانوادگی  :                        نام دبیر :نجاتی پور                         مدرسه راهنمایی :

 

ردیف

انشا

شمارک

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع انشا  :

از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و درباره ی آن انشایی بنویسید :

نامه ای به سازمان ملل متحد بنویسید و در آن به ظلم و ستمی که به کودکان  فلسطینی می شود اعتراض کنید .

یکی از فصل های سال را توصیف کنید .

 

 

10

(( به نام خداوند جان و خرد ))

نام  :                              کلاس  :                            املا  پایه دوم خرداد 89

نام خانوادگی  :             نام دبیر : نجاتی پور                    مدرسه راهنمایی :

 

ردیف

سوال

شمارک

1

 

 در متن زیر کلمات نا درست املا یی را پیدا کرده و شکل درست آن را بنویسید

کمال همچنا ن درالتهاب مطا لب را تحمل می کرد سرانجا م گفت یک عمر انس با او رمزی در دل من ایجا د  کرد ه است که با هزاران جهان دیگر معاوزه نمی کنم

2

2

جمله صحیح  و غلط را مشخص کنید

کلمه ی معمور به معنی کسی است که فرمانی را اجرا می کند

 کلمه ی علم / به معنا ی پرچم است

                                                                                  

1

3

 برای کلمات زیر یک متراد ف بنویسید:

شرف :                          احا دیث :

1

4

 با توجه به معنی ، املای کدام گزینه درست است

هلاوت : شیرینی                     تبع : سرشت

اعمه : پیشوایان                     صانع : آفریننده

 

2

5

شکل صحیح کلماتی که زیر آن خط کشیده شده است را بنویسید

 قلیان ها شکسته شد ،  تنباکو تهریم شد و توطعه ی انگلیس شکست خورد .

1

6

کدا م گزینه از موارد تقویت املا نیست

الف ) تمرکز و دقت

 ب ) پرورش مها رت خوب گوش دادن

ج ) استفاده ازخط تحریری شکسته   

  د ) شکل نوشتاری متن درس

 

1

7

با کلمات زیر جمله بسا زید

 راه طولانی  

 مشهد مقدس

2

 

(( به نام خداوند جان و خرد ))

نام  :                            کلاس  :                   سوالات نگارش پایه دوم خرداد 89

نام خانوادگی  :               نام دبیر : نجاتی پور        مدرسه راهنمایی :

ردیف

سوال

شمارک

1

 

 وقتی در متن مطالبی بیاید که ازنویسنده ی اصلی نباشد از نشانه نگارشی ................. استفاده می کنیم

یکی از شرایط  نا مه نویسی دقت در -------------- و------------ است

 

2

2

(( شعار)) چیست ؟

1

3

گزینه درست را انتخا ب کنید :

یکی از راههای تقویت شرح حا ل نویسی :

الف) مطا لعه ی زندگی نامه ها و آثار بزرگان

ب) پرداختن به جزئیات

ج) طرح پرسش ها یی درباره ی موضوع                       

د) استفا ده از توصیف

 

1

4

گونه ی گفتا ری زبان ( شکل محاوره ای ) را چه هنگامی می توان در نوشتار به کار برد

1

5

در بیت زیر چه زیبایی ادبی به کار رفته است

خراسان ز چین و ختن خوش تر است       که خاکش به مانند مشک تر است

 

1

6

با کلمه (( دریا )) یک جمله ی زیبا بنویسید .

1

7

با (( ص )) یا (( غ )) پاسخ دهید

مفرد واژه ((  لطایف )) لطف است .

جمع واژه (( اعمال  )) عمل است .

1

8

درباره وطن دوستی یک بند بنویسید و نشانه های نگارشی مناسب را در آن به کار ببرید

................................................................................................................

 

2

 

(( به نام خداوند جان و خرد )) 

املا پایه دوم                           نیمسال دوم          نجاتی پور

 

 انقلاب کرامت انسانی را به جامعه بازگرداند به گونه ای که همه توانستند به ارزش خودیابی واعتماد به نفس پی ببرند و در فضای پرطراوت آزادی، تکریم انسانی را تجربه کنند .

هر که در حال توانایی نیکویی نکند در وقت ناتوانی سختی بیند . نادان را به از خموشی نیست که اگر این مصلحت بدانستی نادان نبودی .

سفر زندگی هم به مها رت هایی نیاز دارد که بدون آنها زندگی پر مشقّت خواهد بود نظیر خودآگاهی و چیرگی بر احسا سات و هیجانات .

در دوران دفاع مقدّس کرخه سدّی عظیم ازنیرو و توان جوانان شجاع این ملّت در برابر تازش دشمن بود ، اما پس از پا یان جنگ تحمیلی رود همّت همین جوانان ، با دریای علم و تخصّص در آمیخت  و سدّی شگفت انگیز را پدید آورد تا حافظ آبروی ایرانی باشد .

همیشه مسائلی که بین جمعیّت بحث می شود ، همین طور است تشتّت آرا و اغراض گوناگون نتیجه ی خوب نمی دهد .

وقت ما ، درسلسله ی کائنات جای مخصوص دارد وباید آن را برای کارهای مفید صرف کنیم و گرنه خطای بزرگی  مرتکب شده ایم .

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

 

 

 

به نام خدا وند جان آفرین

 

متن املا پایه ی اوّل      نوبت دوم  89   راهنمایی هاجر       طرّاح : معصومه نصرتی

 

  آمنه هم چنان در حسرت واندوه  مرگ همسر می سوخت و فکر یتیمی این یگانه فرزند نیز دل نازکاورا در هم  می فشرد .

  با ظهور اسلام ومسلمان شدن مردم ایران ، زمینه برای گسترش ورواج دانش وفرهنگدر کشور ما بیشتر فراهم شد، زیرا قرآن که معجزه پیامبر بود خود یک کتاب بود.

  عمر حقیقی ما را شناس نامه ی ما تعیین نمی کند ، زیستن و زندگی زیبا ، تنها همان فرصت- هایی است که با رفتار های زیبا وکار های بزرگ می گذرد.  

 پروین وسروده هایش آن قدر شگفت انگیز بودند که بزرگ ترین شاعران روز گار ما اورا تحسین و  تشویق می کردند.

 تسلّط حکومت های جبّار وفاسد ، اکثر مردم را سخت ترسو بار آورده وروح شها مت  را در آنان کشته بود واکنون که روز پیکار رسیده بود ، قدرت دفاع نداشتند.

من هر وقت می خواهم به خودم بگویم که نمی توانم ، به یاد اعلامیّه ی فوت نمی توانم  ومراسم تدفین او می افتم

 

 

رديف

 

.

به نام يزدان مهرآفرين                    سوالات املا پايه اوّل                     راهنمايي هاجر (س)

.                 

نام ونام خانوادگي:............... كلاس : ....................... نوبت دوم خرداد 88

.

بارم

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

در متن زير غلط هاي املايي را مشخص كنيد و شكل درست آن ها ربنويسيد.

 

از خداوند خواست به اودر راهي كه انتخاب كرده است اخلاس

 

و همّت بلند عطاكند وبه قلب نگران مادر نيز آرامش و نشات بخشد.

 

 

يكي از واژه هاي داده شده را در نقطه چين به كار ببريد.

هرگاه می بینم زبان فاسی ........شده غمگین می شوم.(خوار – خار)

  

شكل درست نشانه ي اختصاري (ع) كدام است؟

 الف:عليه السلام          ب:عليه السّلام          ج: عليه سّلام             د:اليه السّلام   

 

شكل درست واژه هاي زير را بنويسيد.                                                                                                                                                                                                                              حتمن:                                                         مصطفا:

 

براي واژه ي زير يك واژه هم معني و هم آهنگ بنويسيد.                                                        

                                                                

  تفکّر:

 

كدام گزينه درست نمي باشد؟                                                                                

الف:اتو – اطو           ب: بليط- بليت                          ج: توس – طوس             د: غارت -قارت

 

با (ص يا غ ) پاسخ دهيد.                                                                                                             

نمايش گاه (     )                                    

فرمان بردار(    )

 

املای کدام کلمه با توجّه به معنی آن درست نیست .

 

الف)مکث :درنگ                ب) خصلت :ویژگی

 ج) هجره : اتاق کوچک          د) عطش : تشنگی

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

1

 

2

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

10

 

          به نام خدا       متن املا پایه دوم    نوبت دوم  89  راهنمایی هاجر    طرّاح: معصومه نصرتی

 

 

     زبان هر جامعه در هر دوره ای بر پایه ی باورها و ارزش های دینی – اخلاقی وبه طور کلّی بربنیاد فرهنگ

 

    حاکم بر آن زمان، سامان می یابد.

 

 

    ایرانیان کم تر با هم جنگ و ستیز و آویز می کنند و اگر به سببی با هم به جدال برخیزند، خشم و غضبشان زود فرو می نشیند.  

  بهار که می آید، هرشاخه گویی دست خواهشی است که در طلب باران از زمین به آسمان برآمده است؛آسمان هم البتّه سخاوتمند می شود.

 خانواده کوچک ترین بخش اجتماع است وبرای خود،هنجاروحریم وقانون وآدابی دارد.اهل هرخانواده متناسببا آن آداب ومعیارهای اخلاقی تربیت می شوند.

 محّمد تقی توانست با تلاش وپشتکار فراوان به مقام صدراعظمی برسد و لقب امیرکبیر را بیابد ومنشأ خدمات فراوانی برای کشور عزیزش ایران باشد.  

 امروز نوجوانان شاداب وبا ایمان و جوانان سرزنده وپاک آیین میهن اسلامی،همانند قلل استواروسدهای پایدارند  که مایه ی عزّت و افتخار نسل های امروز و فردایند وسیمای وطن را به زیور و شکوه کرخه می آرایند.

کارهایی که ما می کنیم ، فقط مربوط به خودمان نیست؛بلکه به آیندگان نیز ارتباط دارد . به این جهت اگر در انجام وظایف خود تعلّل کنیم ، حقّ آن ها را پایمال کرده ایم.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خداوند جان آفرین

نام ونام خانوادگی ..........سوالات املا پایه دوم ...........خردادماه 89   راهنمایی هاجر(س)

 

شمارک

            

1-در عبارت  زیر غلط های املایی را پیدا کرده وشکل درست آن را بنویسید.

 تشطّت  آرا و اغراز گوناگون ونظریّات ناموافق نتیجه ی خوب نمی دهد.

 

۲- واژه های درست را در جملات زیر به کار ببرید.

 اصفهان شهری خرّم و ....................است .  ( مأمور – معمور )

تمام کارها باید بر پایه و...................درستی پی ریزی شود.  ( اساس – اثاث )

 ۳- پاسخ درست را با علامت نشان دهید.                                                                                                            

  املای کدام گزینه با توجّه به معنی آن درست است .

 الف) بغض : گرفتگی گلواز غصّه                                  ب ) تهریم : منع کردن

 ج) عرسه : میدان                                                      د )  مشقّط  : سختی

  

 املای کدام گزینه با توجّه به معنی آن غلط است .

 الف ) هنجار : قاعده و روش                                           ب ) التهاب : برافروختگی 

 ج  ) زکاوت : تیزهوشی                                                  د ) عطش  : تشنگی 

 ۴- با ( ص ) یا  ( غ  )  پاسخ دهید.

 خرد : ریز وکوچک (     )                                                الم : رنج ودرد  (      )

  پرنده گان  (     )                                                            بی هوده   (      )  

 ۵- دو واژه بنویسید که با حروف زیر آغاز شده باشند.

 ص :                                                        ط :

 6- شکل درست واژهای زیر را بنویسید.

 محارت :                                                                  مسادف: 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

به نام خداوند جان آفرین

 

سوالات نگارش پایه  دوم   خردادماه 89     راهنمایی هاجر(س)       طرّاح :معصومه نصرتی

 

شمارک

 

1-  کامل کنید.

 -  اگر نویسنده شرح حال شخص دیگری را بنویسد به این نوع نوشته ..................................می گویند.

-در کوتاه نویسی باید دقّت کنیم مطالب ...................... فراموش نشود.

 

۲-  با (ص) یا ( غ) پاسخ دهید.                                                             

- به سروده ها ونوشته هایی که سرشار از موعظه وپند واندرز باشد شعارمی گویند. (       )

- به برخی از کلمات قصار امثال و حکم  نیزمی گویند.(      )

 

3- پاسخ درست را با علامت نشان دهید.                                

 - کدام گزینه از موارد نامه نگاری نمی باشد.

الف) استفاده از کاغذ وقلم مناسب                                       ب) دقّت درانتخاب واژه ها

 ج ) رعایت منزلت گیرنده                                                د)  تکرار حروف و واژه ها   

                         

-دو کلمه ی " احادیث وروایات  " نسبت به هم چه حالتی دارند؟

الف) متضاد                                                               ب) مترادف 

  ج) سجع                                                                   د) جناس 

 

4- پاسخ دهید.                                                                                       

- وقتی در متن مطالبی بیاید که از نویسنده اصلی نباشد از چه علامت نگارشی استفاده می شود؟

- به کلماتی که حروف مشترکی دارند و ازیک جنس هستند وباعث زیباتر شدن شعر ونثر می شود چه می گویند؟

 

 ۵-باکلمه ی " طراوت " یک جمله ی زیبا وادبی                                       بنویسید.                                                                                       

 

6--  بیت داده شده را به نثر ساده وروان برگردانید.     می کوش که هرچه گوید استادهمه را به چابکی گیری یاد

 

۷-  در مصراع  " چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است "   چه زیبایی ادبی به کار رفته است آن را توضیح دهید.

 

8-  " ادبیّات  یایداری یا مقاومت " را توضیح دهید.                                                                         

 

9- یک بند در باره ی خردمندی بنویسید .                       

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................

موضوع انشا:

 

از دو موضوع داده شده یکی را به دلخواه انتخاب کنید و بنویسید.

 

1-     با بهره گیری از سخنان بزرگان وآیات وکلمات قصار  درباره " وطن دوستی  " انشایی بنویسید.

 

2-     نامه ای به کودکان فلسطین بنویسید و در آن احساسات وعواطف خود را بیان کنید.   

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

۱

 

  1 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

رديف

 

.به نام يزدان مهرآفرين

   سوالات نگارش پايه اوّل       راهنمايي هاجر (س)        نوبت دوم خرداد 88                   طرّاح : معصومه نصرتی

.

بارم

 

1

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

6

 

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

جمله هاي زباني وادبي زير را مشخص كنيد.

ذرّت ها در گوش نسيم آمين مي گفتند.(                     )

خورشید طلوع کرد. (                   )

 

با واژه ي زير يك جمله ي زيبا وادبی  بنويسيد.

شگفت انگيز:

 

بیت زيررا از نظم به نثر برگردانيد.                                                                                                 

                 هجوم فتنه های آسمانی                   مرا آموخت علم زندگانی

 

با (ص ، غ ) پاسخ دهيد.                                                                                                                                                                                                                              

هرگاه ويژگي هاي انسان را به غير انسان نسبت دهيم سجع مي گوييم. (       )

به كسي كه ترجمه مي كند مترجم مي گويند.(        )

 

 دو مورد از نكاتي را كه در نامه نگاري به آن توجه مي كنيم بنويسيد.                                                        

 

در جمله ي زير چه زيبايي ادبي به كار رفته است؟                                                                                

من قلب كوچولويي دارم؛خيلي كوچولو؛خيلي خيلي كوچولو.

 

به نوشته اي شخصي كه معمولاً زيبا، عاطفي و پر جاذبه باشد .........................مي گوييم.                              

 

                                                                               

برای واژه ی زیر یک کلمه ی  هم آهنگ وهم معنا بنویسید.

مباحثه  :                                  

 

نشانه هاي نگارشي مناسب را در جملات زير به كار ببريد.                                                                       

آيا شما زبان فارسي را دوست داريد   آري اين چنين است

 

 در جمله ي زير به جاي كامپيوتر معادل فارسي آن را بنويسيد.                                                                     

 خواهرم از كامپيوتر زياد استفاده مي كند.

 

 

توصيفي زيبا درباره ي دريا بنويسيد .(در2 سطر)  

                                                         

 

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 موضوع انشا::

 

از دو موضوع زير يكي را به دلخواه انتخاب كرده بنويسيد.

 

1- با استفاده از تخیّل خود یک داستان نمادین ورمزی بنویسید.

 

2- به نظر شما دانشمندان چگونه توانسته اند به موفّقيّت هاي بزرگ علمي دست پيدا كنند آن چه مي دانيد بنويسيد.

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

5/0

 

 

5/.

 

 

5/0

 

 

   1

 

 

5/0

 

 

2

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |